Het Orkest zonder Naam Ger de Roos Button Text 1 Button Text 1 Home Button Text 2 Button Text 2 OzN Button Text 3 Button Text 3 de Rascals Button Text 6 Button Text 6 Knipsels Button T Button T de Bietenbouwers Button Text 5 Button Text 5 Foto’s Home Button Text 1 Home OzN Button Text 2 OzN de Rascals Button Text 3 de Rascals Knipsels Button Text 6 Knipsels de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Foto’s Button Text 5 Foto’s
Het Ding; Sensatie om een liedje In oktober 1950 werd in Amerika een song uitgebracht met de titel “ The Thing” geschreven door  Charles Grean, hoofd programmaleider van RCA Victor. Binnen een maand werden er een half miljoen exemplaren in Amerika verkocht. De melodie werd door het Orkest zonder Naam overgenomen en de tekst werd geschreven door Dico van der Meer en Jan de Cler. Ger de Roos nam de zangpartij voor zijn rekening. Het lied gaat over een” ding “in een kist gevonden  op het strand van  Zandvoort. Op de grammofoonplaat wordt het” ding “door 3 angstaanjagende stoten op de turkse trom verbeeld. Het” ding” werd op 16 december 1950 voor het eerst  gespeeld en sloeg in als een bom. Duizenden brieven met vreemde vermoedens werden gestuurd naar de KRO. Was het een zeemeermin in een kist ? of “als goed  RK wil ik niet voor de mal worden gehouden, zeker niet door geloofsgenoten”, of “als u niet de krankzinnigheid van een ganse familie op uw geweten wilt hebben onthul het geheim “. Met Kerstmis zou  het geheim door programmaleider Toon Rammelt onthuld worden in de live uitzending , maar op het kritieke moment werd zijn stem vervormd en hoorde men . . in de kist zit…in de kist zit…. Op een ander tijdstip bracht Ger de Roos een wiskundige formule naar buiten, die zou leiden naar  “het ding”. De ene na de andere stunt werd bedacht. De hype zou tot in het jaar daarop duren. Het werd hoog tijd om de “geestelijke kwelling te beëindigen “ Een andere rede was het oplopen van een boete. Een douaneambtenaar liet weten dat het niet aangeven van de kist een boete kon opleveren van 20. 000 gulden. Op 6 februari 1951 werd de kist met het “ding”in Zandvoort aan de golven van de Noordzee teruggegeven. Met twee zogenaamde ducks (een soort sloep) werd richting zee gevaren. Één duck met verslaggevers en één met de leden van het het Orkest zonder Naam. Het was een woelige zee en het te water laten van de kist werd nog een heel karwei.  Duizenden toeschouwers waren getuigen van de te waterlating. Na enkele uren echter spoelde de kist weer aan en werd door twee jongens van de ambachtschool uit Haarlem aan land gebracht . De leerling machine bankwerker H. S. Sebregts en leerling timmerman Fr. Heukelshoven gaven de kist af bij de Zandvoortse Courant. . De ontsluiering van het geheim werd niet onthuld. Daarmee kwam een einde aan een goed geslaagde stunt, die het Orkest zonder Naam nog beroemder maakte.
Home Button Text 1 Home de Rascals Button Text 3 de Rascals OzN Button Text 2 OzN de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Knipsels Button Text 6 Knipsels
VOLGENDE  VORIGE
Foto’s Button Text 5 Foto’s