Het Orkest zonder Naam Ger de Roos Button Text 1 Button Text 1 Home Button Text 2 Button Text 2 OzN Button Text 3 Button Text 3 de Rascals Button Text 6 Button Text 6 Knipsels Button T Button T de Bietenbouwers Button Text 5 Button Text 5 Foto’s Home Button Text 1 Home OzN Button Text 2 OzN de Rascals Button Text 3 de Rascals Knipsels Button Text 6 Knipsels de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Foto’s Button Text 5 Foto’s
De gloriejaren  van het  Orkest Zonder  Naam  en de Bietenbouwers o.l.v. Ger de Roos. In 1946 had de Katholieke Radio Omroep dringend behoefte aan een luchtig en vrolijk amusementsorkest dat uitzendingen zou verzorgen en ingezet kon worden op de KRO promotieavonden door heel Nederland. Het was de bedoeling dat de KRO op deze promotieavonden zo veel mogelijk leden zou verwerven. Een vriend van Ger de Roos, Klaas van Beeck werkte voor de KRO en vroeg hem te solliciteren.  Ger de Roos had al op 20 jarige leeftijd een jazz/dansband THE RASCALS die vooral optrad in het Gooi.  Talrijke dansavonden werden gegeven in Hotel Jans, Gooiland, Hof van Holland  in Hilversum. Uit die tijd dateert een overeenkomst met Martin Boin leider van de R. K.  dansavonden in Grand Hotel Gooiland met G. de Roos . Voor 5 dansavonden in Januari 1938 bedroeg het . honorarium voor deze  avonden  27. 50. Tijdens de oorlogsjaren werd het steeds moeilijker om Amerikaanse dansmuziek te spelen. In Hotel de Witte Bergen gebeurde het een keer dat  onverwachts de Duitsers binnenvielen en de band als één man  een nummer van Glenn Miller veranderde in een Duitse polka. Een vast inkomen werd tijdens de oorlogsjaren verdiend met  het werken als vaste pianist bij de radio afdeling  ochtendgymnastiek. Ger de Roos vertelt over de ochtendgymnastiek; Ik moest een auditie maken met een twintigtal andere kandidaten. Ik was de laatste van het stel en trof bij mijn binnenkomen in de studio een doodvermoeide en teneergeslagen gymjuf. Die had van twee tot zes haar oefeningen staan zwaaien, je weet wel: é-ne, twee-je, drie-je, vier-e…armen omhoog, linkerbeen voorwaarts enz. Daar had de een Bach bij gespeeld, de ander weer een daverend swingchorus bij gewipt en weer een ander was droomland binnen gegaan en had heerlijke melodieen gefantaseerd. Maar wat zij nou juist nodig had speelde ik. ’n Simpel melodietje, ’n polkamotiefje. . lekker in de maat. Ik heb vier jaar lang de ochtendgymnastiek gedaan en . . koud ‘s morgens in de studio. . daar zat ik al om kwart voor zeven te bibberen. Voor de KRO auditie werd  in de Decca studio een proefopname gemaakt op glasplaat met de specifieke sound van het  later zo populaire ORKEST ZONDER NAAM. Deze sound was een mix van de toenmaals bekende orkesten zoals Victor Silvester, Will Glahé. De beoordeling viel niet echt gunstig uit “meer geschikt voor bruiloften en partijen”Toch werd besloten om het orkest een kans te geven om zich te bewijzen.  Een contract werd
Home Button Text 1 Home
VOLGENDE  VORIGE
de Rascals Button Text 3 de Rascals OzN Button Text 2 OzN de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Knipsels Button Text 6 Knipsels Foto’s Button Text 5 Foto’s