de Bietenbouwers Ger de Roos Button Text 1 Button Text 1 Home Button Text 2 Button Text 2 OzN Button Text 3 Button Text 3 de Rascals Button Text 6 Button Text 6 Knipsels Button T Button T de Bietenbouwers Button Text 5 Button Text 5 Foto’s Home Button Text 1 Home OzN Button Text 2 OzN de Rascals Button Text 3 de Rascals Knipsels Button Text 6 Knipsels de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Foto’s Button Text 5 Foto’s
Beroemde musici bij de Bietenbouwers Dat er beroemde musici optraden bij de Bietenbouwers blijkt uit het volgende fragment uitgesproken door Ger de Roos tijdens een radioreportage over de Ramblers. Zeer bekend was de trombonist Marcel Thielemans die deel uitmaakte van de Ramblers. Marcel speelde toen bij mij in de Bietenbouwers en hij droeg daar de naam van Geurt van de Treutel met de Schroeftrompet. Hij had ook een solonummer, de Beierse Polka. Eén van de verhalen is dat hij een avond afgeknoedeld in zijn boerenpak op de bühne is gekomen en onze aanzegger Gait Jan Kruutmoes mij vroeg; Wat moet dat nou met die Beierse Polka van Marcel, want die man kan niet op zijn benen staan! Ik zei:’nou ja we zullen ‘t meteen afleren. Jij kondigt gewoon aan: De Beierse Polka door Geurt van de Treutel met de Schroeftrompet’.  Nou , Marcel komt wankelend naar voren met z’n schroeftrompet en ik zeg je: hij heeft hem nog nooit zo goed gespeeld. Die Beierse Polka is er vlekkeloos uitgekomen, ’t was geweldig. Toen heb ik gedacht; ja Marcel is toch wel een heel goeie trombonist want als iemand nog maar voor 25% bij z’n positieven is en dit dan toch nog kan. . dan presteer je wel wat.  Ook Tobi Rix was meermalen een gastmuzikant bij de optredens van de Bietenbouwers. Het einde van het Orkest Zonder Naam en de Bietenbouwers. Begin oktober 1954 liepen de moeilijkheden  tussen enerzijds Ger de Roos en anderzijds de musici zo hoog op dat het een onhoudbare situatie werd. Zoals meestal in artiestenkringen speelde het salaris  bij de optredens van de musici een grote rol. De Bietenbouwers gingen regelmatig op tournee in het hele land. Boer Biet had de merchandising in eigen hand. Voor die tijd was het heel bijzonder om allerlei spullen te kunnen kopen dat met het Orkest had te maken. Zo werden er kleine klompjes, bietenbouwers krukjes, asbakjes en programmaboekjes speciaal vervaardigd voor deze avonden. De opbrengsten van deze spulletjes werd niet gedeeld met de musici, die hierover verbolgen waren. Citaat  van Ger de Roos uit een kranteartikel “ de musici van mijn orkesten zijn de best betaalde in het gehele land. Het gaat er niet om, dat zij te weinig, maar ik te veel zou verdienen “ Ook zouden zij kwaad zijn over het engageren van andere musici voor grammofoonplaten-opnames. In eerste instantie werd de ontslagaanvraag door de programmaleider  Toon Rammelt afgedaan als “ een opwelling”. Toen een en ander toch serieus moest worden genomen werd Ger de Roos bijgestaan door een rechtskundig raadsman Mr. Hermans. Het ontslag ging in op
Home Button Text 1 Home de Rascals Button Text 3 de Rascals OzN Button Text 2 OzN de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Knipsels Button Text 6 Knipsels Foto’s Button Text 5 Foto’s