de Bietenbouwers Ger de Roos Button Text 1 Button Text 1 Home Button Text 2 Button Text 2 OzN Button Text 3 Button Text 3 de Rascals Button Text 6 Button Text 6 Knipsels Button T Button T de Bietenbouwers Button Text 5 Button Text 5 Foto’s Home Button Text 1 Home OzN Button Text 2 OzN de Rascals Button Text 3 de Rascals Knipsels Button Text 6 Knipsels de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Foto’s Button Text 5 Foto’s
Tot 8 uur had het geregend en de Orkestcommisssie en de technici  hadden besloten om niet op te treden. Boer Biet in een kranteknipsel; Wij hebben voor f 15. 000 aan instrumenten en dan in de open lucht in de regen spelen …Wij zijn geen waterproof orkest. Sinds het orkest van Klaas van Beeck dinsdag midden in een uitzending is weggeregend hebben alle orkesten voor Stadserf uitzendingen een studio bij de AVRO gereserveerd. Het weer was zaterdagavond té dreigend aldus Ger de Roos. ” Het werd om half negen droog en omdat het orkest niet kwam opdagen nam Carel Briels contact op met de KRO programmaleider Toon Rammelt. Deze beloofde het orkest alsnog op pad te sturen en toen zij niet verschenen belde een boze Briels nogmaals met de KRO leiding. Ger de Roos hield voet bij stuk en de uitzending werd vanuit de AVRO studio gepresenteerd. Persoonlijk ongenoegen bleek ook een oorzaak te zijn. “Volgens Carel Briels moet het geschil gezocht worden in het feit dat tijdens een bespreking Ger de Roos zich verwaarloosd achtte omdat Carel Briels met andere persoonlijkheden in gesprek was geraakt. Ger de Roos gaf intussen een iets andere lezing van het gesprek, waarop Carel Briels doelde. Het ging over de uitzending op het Stadserf. Ik heb een uur zitten wachten en toen kwam de Heer Briels nog niet opdagen. Carel Briels maakte er wel meer een gewoonte van afspraken niet na te komen en daar ben ik niet van gediend aldus Ger de Roos” Gelukkig hebben de beide heren zich verzoend eerst met champagne en alsnog  met een optreden van de Bietenbouwers.   “Om te demonstreren hoe dik zij weer waren kreeg Briels, boerenjak, pet en klompen van Boer Biet aan, terwijl Ger de Roos werd uitgedost met het lichte jasje, de uilenbril en sigaar van Carel Briels. Als gastdirigent mocht Carel Biet toen de Bietenbouwers aanvoeren in de voor deze gelegenheid uitgezochte mars Alte Kameraden(en hoe, de wanklanken waren af en toe niet van de lucht en hij kon er maar geen eind aan breien) terwijl Boer Briels handenvol chocoladerepen en sigaren in het geestdriftige, gierende publiek wierp. ” Waarschijnlijk werd met opzet Alte Kameraden enigszins vals gespeeld naar een idee van de Sauerkraut Band
Home Button Text 1 Home de Rascals Button Text 3 de Rascals OzN Button Text 2 OzN de Bietenbouwers Button T de Bietenbouwers Knipsels Button Text 6 Knipsels Foto’s Button Text 5 Foto’s